STORCK ITALIA S.R.L.
Via Roberto Lepetit 8
CAP 20124 Milano, Italia

E-Mail: info@it.storck.com
Tel: +39 02 0069 6536
DIRECTOR GENERAL:
János Fábián
Michael Zink
Copyright:
Copyright © STORCK ITALIA S.R.L.
TOATE DREPTURILE REZERVATE.

Conținutul acestui site este protejat de legea drepturilor de autor și de alte legi privind proprietatea intelectuală. Conținutul definește, fără a se limita la design, text, imagini, elemente grafice, fișiere audio sau video, inclusiv amplasarea tuturor acestor elemente pe site. Cu excepția cazului în care se specifică altfel, toate mărcile comerciale afișate pe site-ul Storck sunt protejate de legea privind mărcile comerciale. Este interzisă utilizarea acestora fără permisiunea prealabilă scrisă a Storck Italia S.R.L.
REALIZARE SITE
denkwerk GmbH